קיבוץ גניגר

קול קורא לרכז/ת יישובי

מנהל הוועד המקומי ומנהל מתיישבי גניגר (07/09/2020 20:20)

מצ"ב קול קורא לרכז/ת יישובי לחינוך משלים לצורך ריכוז והוצאת פעילות לילדי גניגר בימים בהם אינם בבית הספר, במסגרת מערך החינוך החברתי..

מסמכים מצורפים להודעה זו:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר