קיבוץ גניגר

מועצת החינוך החדשה של גניגר

חינוך (07/10/2020 20:52)

קהילה יקרה, גאים ונרגשים להציג את מועצת החינוך החדשה של גניגר.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר